Publicerad 2019-05-16 FM https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/amfibieregementet/#/

Notiser från Amfibieregementet

Invigning av traditionshuset Vanheim

Den 16 maj var det invigning av Amfibieregementets traditionshus, Vanheim. Vanheim är mer än bara en byggnad. Det är en plats där vår historia och vår framtid möts. Det är också en plats dit vi kan gå för att finna lugn, stillhet och mental styrka.

Amf1-Vanheim
Generalmajor Bengt Andersson invigde den 16 maj Amfibieregementets traditionshus Vanheim.
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Vår historia sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden och har format oss till att bli det förband som vi är idag. Vår historia har påverkat den starka förbandsanda och stolthet som finns på förbandet och har även en betydande roll i skapandet av våra traditioner. Traditioner som återspeglas i våra förbandssymboler och i vårt sätt att vara och uppträda. Vaxholms kastell har länge varit den enda plats där vi kunnat samla vår historia och minnas våra omkomna kamrater.

– Kastellet kommer även i framtiden fylla en central roll när det kommer till att beskriva vår historia. Men med Vanheim får Amfibieregementet en plats där vi kan fortsätta värna och vårda vårt arv, vår historia och våra traditioner. Betydelsen av att känna vår historia är extra viktig i den tid av förändring som vi nu står i och inför. Med förståelse för vilka vi är och var vi kommer ifrån kan, och ska, vi skapa en större och starkare amfibiekår och bidra till att skapa historia, säger överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet.

I kapellet finns även en minnesplats där de kollegor som omkommit hedras.

– Minnesplatsen är en oerhört viktig del av Vanheim. Det är en plats dit vi kan gå för att minnas och hedra de kollegor som vi har förlorat och jag hoppas att vi aldrig kommer tvingas till att sätta upp en ny minnessten. Men vi måste vara beredda på att det kan hända, säger chefen för Amfibieregementet, överste Patrik Gardesten.

Förutom att vara en plats dit vi kan gå för att finna kunskap om, och förståelse för, vår bakgrund är Vanheim även en plats för själavård. Här kommer andakter och andra aktiviteter att hållas och det är också i Vanheim som marinpastorn kommer ta emot de medarbetare som behöver eller vill samtala.

Vanheim invigdes genom att generalmajor Bengt Andersson klippte bandet inför deltagarna från bland annat Amfibieregementets kamratförening Vapenbröderna, Västerhaninges församling, Fortifikationsverket och Sjöofficerssällskapet och andra särskilt inbjudna gäster.