Kamratföreningen Yngve Röd är en förening för fast anställda och vpl som tjänstgjort på:

Välkommen och titta på nya hemsidan som är under utveckling www.yngverod.se(högerklicka med musen och öppna i nytt fönster).
Förslag och synpunkter tas tacksamt emot webbmaster@yngverod.se.


 

Vi har nu uppdaterat mail för medlemsregistret, vänligen logga in och uppdatera dina uppgifter.
Har du problem att logga in kontakta sekreteraren (ULF) för att få loginuppgifter.
KOMMANDE AKTIVITETER
  Studiebesök på Hkpflj kombinerat med flygvapenmuseum (tillsammans med Yngve Blå?)
23-24 augusti 2019
(mera info kommer inom kort)

Styrelsemöte 2019-06-19 16:00, Tre Vapen, Banérgatan 62, (samling vakten)
Medlemsmöte 2019-06-19 18:00, Neverland, Medborgarplatsen.

Nytt nr Briefing nr 3 2019 (Logga in som medlem och öppna den i "Protokoll och övriga handlingar/dokumentarkiv")

Försvarmaktens flygdag 2019 anordnas av Blekinges flygflotilj (F17) 2019-08-25Räkafton med respektive 2019-08-29, Tingshuset, Västerhaninge.
anmälan till evenemangyr@gmail.com

September - Studiebesök på 4: Sjöstrid (Berga)
Oktober - Medlemsmöte (ärtor)
November - Kryssning
December - Helikopterjulöl
December - Lillejul
   

  MEDLEMSAVGIFT 2019   

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2019, den är även i år oförändrad, 100 kr.

Yngve Röd PlusGiro 22 79 77 – 6. GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- 2019 -

Årsmöte 2019-05-23, Tingshuset, Västerhaninge (Mötesprotokoll mm i dokumentarkivet)
Styrelsemöte 2019-04-11 16:00, TrV.
Medlemsmöte 2019-04-11 18:00, Neverland, Medborgarplatsen.
Nytt nr Briefing nr 2 2019
(Logga in och öppna den i "Protokoll och övriga handlingar/dokumentarkiv")
Styrelsemöte 2019-03-14, 16:00, TrV.
Medlemsmöte 2019-03-14, 18:00 Kvarnen.
Styrelsemöte 2019-02-14, Tingshuset, Västerhaninge.
Ärtmiddag med semla 2019-02-14, Tingshuset, Västerhaninge.
Styrelsemöte 2019-01-17, TrV
Medlemsträff  2019-01-17 Kvarnen.

- 2018 -

Lillejul 2018-12-13 Tigshuset, Västerhaninge.
Styrelsemöte 2018-12-13 Tingshuset, Västerhaninge.
Medlemsträff 2018-11-15 Kvarnen.
Styrelsemöte 2018-11-15 TrV.
2018-10-20 Samkväm med Yngve Blå på Säve.
Ärtmiddag med föredrag Göran Larsbrink: Vikingabåtsexpeditioner i öst- och västled 2018-10-11 Tingshuset, Västerhaninge.
Styrelsemöte 2018-10-11 Tingshuset, Västerhaninge.
2018-09-06 Femtioårsdagen av helikopterolyckan med Y62. Länk till Försvarsmaktens sida (extern länk, och ny sida) Haninge Garnison.
Styrelsemöte 2018-09-06 Tingshuset, Västerhaninge.
Skåldjursträff med respektive 2018-09-06 Tingshuset, Västerhaninge.
Medlemsträff 2018-08-02 Kvarnen.
Styrelsemöte 2018-08-02 TrV.
Konstituerande styrelsemöte 2018-05-24 SNAPS.
Styrelsemöte 2018-04-19 Birger Jarl.
Styrelsemöte 2018-03-15 TrV.
Medlemsträff Ärtsoppa 2018-02-15 Tingshuset, Västerhaninge.
Styrelsemöte 2018-02-15 Tingshuset, Västerhaninge.
Medlemsträff 2018-01-23.
Styrelsemöte 2018-01-23 TrV.