Kamratföreningen Yngve Röd är en förening för fast anställda och vpl som tjänstgjort på:

Välkommen och titta på nya hemsidan som är under utveckling www.yngverod.se(högerklicka med musen och öppna i nytt fönster).
Förslag och synpunkter tas tacksamt emot webbmaster@yngverod.se.


 

Vi har nu uppdaterat mail för medlemsregistret, vänligen logga in och uppdatera dina uppgifter.
Har du problem att logga in kontakta sekreteraren (Stefan Olsson OLN) för att få loginuppgifter.
Den 16 maj var det invigning av Amfibieregementets traditionshus, Vanheim
Länk till invigningen

Minnessten Lövlund

En kopia av minnestsenen från Lövlund

KOMMANDE AKTIVITETER
  Yngveträff på Hkpflj kombinerat med flygvapenmuseum 23-24 augusti 2019
Samling efter lunch för rundvandring på flotiljen och samkväm med mat i mässen på kvällen.
Flygvapenmuseum på lördagen.
Boendet löses individuellt.

2019-08-18 Anmälan stängd

14 anmälda (RON, SET, JOS, PIL, LUM, FOU, JÖR, HEM, FAS, STA, OLN, SAZ, GAS och Bernström),
Ev efteranmälan kontakta FAS 0709-66 79 05 och gör en förfrågan om det går att anmäla sig.Nytt nr Briefing nr 3 2019 (Logga in som medlem och öppna den i "Protokoll och övriga handlingar/dokumentarkiv")

Försvarmaktens flygdag 2019 anordnas av Blekinges flygflotilj (F17) 2019-08-25Studiebesök 4:e Sjöstrid Berga för medlemmar.
Vi avslutar besöket med
Räkafton med respektive 2019-09-12 alt 19, Tingshuset, Västerhaninge.
Kostnad för räkafton 150 kr för medlemmar och 200 kr för respektive, dryck till självkostnadspris.
anmälan till evenemangyr@gmail.com

Medlemsmöte 2019-10-24 (ärtor), Tingshuset, Västerhaninge.
föredrag WID om haveriet med norsk C-130 vid Kebenekaise.
anmälan till evenemangyr@gmail.com


November - Kryssning
(5) December - Helikopterjulöl
December - Lillejul
   

  MEDLEMSAVGIFT 2019   

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2019, den är även i år oförändrad, 100 kr.

Yngve Röd PlusGiro 22 79 77 – 6. GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- 2019 -

Styrelsemöte 2019-06-19, TrV.
Medlemsmöte 2019-06-19 18:00, Neverland, Medborgarplatsen.
Årsmöte 2019-05-23, Tingshuset, Västerhaninge (Mötesprotokoll mm i dokumentarkivet)
Styrelsemöte 2019-04-11 16:00, TrV.
Medlemsmöte 2019-04-11 18:00, Neverland, Medborgarplatsen.
Nytt nr Briefing nr 2 2019
(Logga in och öppna den i "Protokoll och övriga handlingar/dokumentarkiv")
Styrelsemöte 2019-03-14, 16:00, TrV.
Medlemsmöte 2019-03-14, 18:00 Kvarnen.
Styrelsemöte 2019-02-14, Tingshuset, Västerhaninge.
Ärtmiddag med semla 2019-02-14, Tingshuset, Västerhaninge.
Styrelsemöte 2019-01-17, TrV
Medlemsträff  2019-01-17 Kvarnen.

- 2018 -

Lillejul 2018-12-13 Tigshuset, Västerhaninge.
Styrelsemöte 2018-12-13 Tingshuset, Västerhaninge.
Medlemsträff 2018-11-15 Kvarnen.
Styrelsemöte 2018-11-15 TrV.
2018-10-20 Samkväm med Yngve Blå på Säve.
Ärtmiddag med föredrag Göran Larsbrink: Vikingabåtsexpeditioner i öst- och västled 2018-10-11 Tingshuset, Västerhaninge.
Styrelsemöte 2018-10-11 Tingshuset, Västerhaninge.
2018-09-06 Femtioårsdagen av helikopterolyckan med Y62. Länk till Försvarsmaktens sida (extern länk, och ny sida) Haninge Garnison.
Styrelsemöte 2018-09-06 Tingshuset, Västerhaninge.
Skåldjursträff med respektive 2018-09-06 Tingshuset, Västerhaninge.
Medlemsträff 2018-08-02 Kvarnen.
Styrelsemöte 2018-08-02 TrV.
Konstituerande styrelsemöte 2018-05-24 SNAPS.
Styrelsemöte 2018-04-19 Birger Jarl.
Styrelsemöte 2018-03-15 TrV.
Medlemsträff Ärtsoppa 2018-02-15 Tingshuset, Västerhaninge.
Styrelsemöte 2018-02-15 Tingshuset, Västerhaninge.
Medlemsträff 2018-01-23.
Styrelsemöte 2018-01-23 TrV.