Samtliga i styrelsen får ditt mail via styrelsens mail-adress!

 (Revisorerna kan nås genom ordföranden).

Mailadresser:    

Styrelsen: styrelsen@yngveröd.se    Om ditt mailprogram inte klarar ö, använd den alternativa adressen styrelsen@xn--yngverd-f1a.se

Styrelsen ser ut som följer:

Ordf           Joakim Sundin                                       

Vice ordf    Jonas Cederblad                                                                                       

Sekr           Ulf Clevarby                                                                                        

Kassör       Bengt Gustavsson                                       

Ledamot     Leif Strand                                                 

Ledamot     Stefan Olsson 

Ledamot     Marianne Hermin

Ledamot     Hans Johannesson

Ledamot      Johnny Liljeblad                                                                      

Suppleant    Gunvor Fougner

Suppleant    Kjell Kings


Webmaster  Günter Quell  (ej i styrelsen)


Postadress:

Kamratföreningen Yngve Röd

c/o Bengt Gustavsson

Utövägen 3

137 71 Dalarö