Medlemsträff och ärtmiddag med semla  
Torsdagen den 14 februari, kl 18:00-22:00
Tingshuset, Västerhaninge


med en föreläsning av Jonas Cederblad (CED) från sin tid i Afganistan.


Kostnad ärtmiddag 80 kr.
Lämpliga drycker kommer att finnas
till självkostnadspris (kontanter).

Bindande anmälan skall vara föreningen tillhanda
senast 8 februari via
evenemangyr@gmail.com

En bindande anmälan räknas endast då beloppet
 har kommit kassören tillhanda via
PG 22 79 77 – 6 med angivande av namn/flygsign.


Icke medlemmar blir givetvis det innan och sätter in en extra hundring!

   
     

   Deltagarförteckning kan erhållas av styrelsen.