Föreningens adress:

Kamratföreningen Yngve Röd

c/o Bengt Gustavsson

Utövägen 3

137 71 Dalarö

 

Plusgirokonto:

22 79 77 - 6